TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Uhana Design Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Uhana Design Oy käsittelee henkilötietojasi. Seloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Uhana Design Oy
Y-tunnus 2508257-5

Hämeenkatu 14 C 14

33100 Tampere

dreams@uhanadesign.com
+358 44 237 7169
www.uhanadreams.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mira-Liina Skyttälä

Hämeenkatu 14 C 14

33100 Tampere

dreams@uhanadesign.com
+358 44 237 7169

3. Rekisterin nimi

Uhana Design Oy:n Uhana Dreams -palvelun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen synnyttäminen ja sen ylläpitäminen, asiakaspalvelu sekä asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakkaan tekemien tilausten käsittely ja tilattujen tuotteiden toimittaminen.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisena oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn suostumus, sopimus tai oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

   • nimi
   • sähköpostiosoite
   • puhelinnumero
   • osoitetiedot
   • kieli
   • tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista (=tilaustiedot)

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötietoja lisätään asiakasrekisteriin Uhana Design Oy:n toimesta asiakkaaksi tulemisen yhteydessä. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään verkkokaupasta tehtyjen tilausten yhteydessä, Paytrail maksupalvelujärjestelmistä, ja muiden tilaukseen liittyvien mahdollisten lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään yksinomaan asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa maksupalveluntarjoajillemme ja logistiikkakumppaneillemme tarvittavassa laajuudessa.

  Tietoja voidaan luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien kuten esimerkiksi palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnoinnin yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

  Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan kirjanpitoa hoitavalle kirjanpitäjälle.

  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Voit tutustua halutessasi palveluntarjoajiemme tietosuojaselosteisiin.

  Paytrail

  8. Rekisterin suojaus

  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot ovat suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikki paperitulosteet tai muut vastaavat paperisessa muodossa olevat asiakirjat, jotka sisältävät rekisteröidyistä kerättyjä tietoja tuhotaan välittömästi asianmukaisesti. Kirjanpitoaineiston osalta yrityksen kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin, kuten yrityksen laskuihin. Kirjanpitoaineisto on sähköisessä ohjelmistossa ja suojattu asianmukaisin teknisin suojauskeinoin.

  Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

  9. Henkilötietojen säilytysaika

  Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa ja tarvittavan ajan asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja säilytetään kuitenkin enintään niin kauan, kuin se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Henkilötietoja säilytetään siten eri aika riippuen henkilötietojen käyttötarkoituksesta.

  Asiakas- ja sopimussuhteeseen perustuvia henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. 

  Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja, jotka sisältyvät kirjanpitoaineistoon säilytetään kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämällä tavalla.

  10. Tiedot automaattisen päätöksenteon ml. profiloinnin olemassaolosta

  Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.