TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä MyClothable Oy Ab

Mäkelänkatu 62, 00520 Helsinki

Y-tunnus: 3020193-8

Sähköpostiosoite: hello@myclothable.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Asiakaspalvelukeskus, sähköpostiosoite: hello@myclothable.fi

 

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme liittyen seuraavia henkilötietoja sinusta asiakkaana:

 • Perustiedot: nimi*, osoite*,  syntymäaika,  käyttäjätunnukset ja asiakastunnisteet, asiointikieli, puhelinnumero(t)*,  sähköpostiosoite*  
 • Ostotapahtumaasi liittyvät tiedot, jotta kokemuksesi verkkokaupassamme olisi sinulle hyvä ja löydät haluamasi tuotteet helposti*
 • Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, jotta voimme toimittaa haluamasi tuotteet sinulle*
 • Asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot, jotta saat vastauksia kysymyksiisi niitä tarvittaessa
 • Markkinointiviestintään liittyvät tiedot
 • Asiakaskyselyihin liittyvät tiedot

Tähdellä merkittyjen tietojen antaminen on edellytyksenä sopimussuhteellemme ja/tai asiakassuhteelle. Emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua ilman näitä tietoja.

 

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoa?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakaspalvelun toteuttamiseen
 • Asiakassuhteen hoitamiseen sisältäen mm. palveluviestinnän, asiakassuhteen kehittämisen ja palveluiden personoinnin
 • Verkkokauppa-asiointisi optioimitiin, sekä varausten ja tilausten prosessointiin
 • Asiakaspalveluun
 • Asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen MyClothablen käyttämissä markkinointikanavissa, kuten suorapostitukset, e-mail, Instagram ja Facebook
 • Asiakaskyselyihin ja -analyyseihin
 • Lakisääteisteisiin velvoitteisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin, kuten perintään.

Mistä vastaanotamme tietoa?

Keräämme henkilötietojasi, kun vuokraat tai tilaat jotakin, palautat tuotteitasi, soitat asiakaspalveluumme, suostut markkinointiyhteydenottoihimme, selaat nettisivujamme tai käytät mitä tahansa muita nettisivujemme www.myclothable.fi tarjoamia palveluita. Käytämme evästeitä kerätäksemme tietoa tietääksemme, miten toimit verkkokaupassamme ja tarjotaksemme kunnollisen ostokokemuksen (mm. ostoskori). Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka voivat sisältää anonyymin yksilöivän tunnuksen.

Kuinka pitkään säilytämme tietojasi?

Tietojen käsittelyaikojen suunnittelussa on huomioitu käsittelyn rajoittaminen vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin. Seuraavassa on kerrottu käsittelyajoista sekä niiden määrittämiskriteereistä. Rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin asiakkaan asiakkuus on voimassa. Emme säilytä henkilötietojasi kauempaa kuin mikä on tarpeen niiden päämäärien täyttämiseksi, joiden vuoksi nuo henkilötiedot annoit, paitsi jos laki sallii tai vaatii, että säilytämme niitä pidempään. Säilyttämisaika vaihtelee riippuen käsittelyn tarkoituksesta. Arvioimme tiedon säilyttämisen tarvetta säännöllisesti soveltuvan lainsäädännön valossa. Lisäksi teemme kohtuullisia toimenpiteitä varmistaaksemme, etteivät meillä olevat henkilötiedot ole ristiriitaisia, vanhentuneita tai epätarkkoja ottaen huomioon käsittelyn tarkoituksen. Korjaamme tai poistamme sellaisen tiedon viipymättä. Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, lopetamme tietojen käsittelyn suostumuksen peruuttamisen jälkeen. Edellä sanottu koskee esimerkiksi uutiskirjeen tilaustietoa, jonka poistamme viivytyksettä, mikäli ilmoitat uutiskirjeen tilauksen peruutuksesta.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeutesi?

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä asiakaspalveluun tai peruuttamalla sähköisen suoramarkkinoinnin luvan verkkosivujemme kautta. Voit antaa suostumuksesi suoramarkkinointiin viestintäkanavakohtaisesti (viestit matkapuhelimeen, sähköposti). Sinulla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi sekä asiakastutkimukset. Mikäli et anna suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin ja kiellät suoramarkkinoinnin postitse ja puhelimitse, lähetämme sinulle vain tilaamiesi tai sinulle suunnattujen palveluiden toteuttamiseksi ja asiakkuuden hoidon kannalta tarpeellista asiakassuhdeviestintää. Sinulla on oikeus pyynnöstäsi saada tietää, käsitteleekö MyClothable henkilötietojasi. Jos käsittelemme tietojasi, sinulla on oikeus saada kopio käsittelemistämme tiedoista. Jos emme käsittele tietojasi, on sinulla oikeus saada vahvistus tästäkin. Sinulla on oikeus korjata tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötietosi tai poistaa henkilötietosi tietyissä asetuksessa tarkoitetuissa tilanteissa. Poistamme tiedot pyynnöstäsi, mikäli lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Lopetamme henkilötietojen käsittelyn pyynnöstäsi, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi?

Mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, voit lähettää tätä koskevan pyynnön Asiakaspalvelukeskukseen, jonka yhteystiedot ovat tämän tietosuojaselosteen etusivulla. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme tiedot tapauksesta riippuen joko salattuna sähköisessä muodossa tai postitse henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan tietojen luottamuksellisuuden.

Kenelle luovutamme tietojasi, ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja käsittelevät MyClothablen tai MyClothablen yhteistyökumppaneiden työntekijät, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää näiden tietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta MyClothablen ulkopuolelle muutoin kuin alla kuvatuissa tilanteissa, lainsäädännön niin velvoittaessa, yrityskaupan tai -järjestelyn yhteydessä sekä perintään liittyvissä asioissa.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille seuraavassa kuvatuissa tilanteissa:

 • Asiakastietoja voidaan palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisin osin luovuttaa maksupalveluiden tarjoajille, kuten pankeille, luottolaitoksille ja muille maksupalveluja tarjoaville yrityksille
 • Asiakaspalautteisiin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille siltä osin kuin asiakaspalautteet koskevat kyseistä toimijaa.
 • Mikäli MyClothablesta tehdyt ostot kerryttävät pisteitä yhteistyökumppanin kanta-asiakasohjelmaan, yhteistyökumppanille luovutetaan asiakkaan yhteystiedot, ostetun tuotteen tiedot sekä ostotapahtuman tapahtumapäivä ja euromäärä.
MyClothablen lisäksi asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät MyClothablen palveluntuottajat ja yhteistyökumppanit MyClothablen lukuun, palvelun tuottamisen kannalta vain tarpeellisin osin ja toimeksiannon mukaisesti. MyClothable pyrkii mahdollisuuksien mukaan siihen, että henkilötietoja käsiteltäisiin ensisijaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen alueilla. Joidenkin alihankkijoidemme kotipaikka voi olla muualla kuin EU-maissa. Kun näin on, suojelemme yksityisyyttäsi ja oikeuksiasi käyttämällä Euroopan komission tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.